• Śpij spokojnie - księgowość i kadry oddaj w nasze ręce
 • Śpij spokojnie - księgowość i kadry oddaj w nasze ręce
 • Śpij spokojnie - księgowość i kadry oddaj w nasze ręce

 

Oferujemy Państwu szeroki zakres usług:

Ryczałt Ewidencjonowany

 • miesięczne naliczanie podatku zryczałtowanego
 • prowadzenie rejestrów VAT
 • sporządzanie rozliczeń rocznych  

Księga Przychodów i Rozchodów

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • sporządzanie deklaracji PIT i VAT


Księgi Handlowe

 • opracowanie zakładowego planu kont
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • sporządzanie deklaracji CIT i VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • przygotowanie raportów i analiz dla potrzeb Zarządu

 

 

Kadry i płace

 • przygotowanie dokumentacji związanej z zawarciem oraz rozwiązaniem stosunku pracy
 • sporządzanie deklaracji do ZUS i PEFRON
 • sporządzanie list płac
 • sporządzanie deklaracji podatkowych PIT
 • prowadzenie akt osobowych pracowników


Dodatkowo oferujemy

 • możliwość konsultacji ze specjalistą ds. pozyskiwania źródeł finansowania (kredyty)
 • możliwość konsultacji ze specjalistą ds. restrukturyzacji zobowiązań i odzyskiwania należności
 • reprezentowanie Państwa firmy przed US i ZUS
 • pomoc w zakresie rejestracji działalności gospodarczej
 • możliwość dostarczania i odbioru dokumentów z Państwa firmy